route des églises romanes de la vallée de l'Ardèche
accueil  églises  carte  sentiers  manifestations  liens

  SAINT ANDRE  

 
 
 

L'église dans son environnement
Voûte de la nef
Saint-André in Ailhon

De kerk van Saint-André in Ailhon – het gebouw staat op de monumentenlijst – vormt een mooi voorbeeld van de overgang van de Romaanse naar de Gotische stijl en is alleen daarom al een uitgebreid bezoek waard. De twee traveeën van het schip, met hun fraaie Romaanse gordelboog, dateren naar alle waarschijnlijkheid van het einde van de twaalfde eeuw. Tot aan de zestiende eeuw is de kerk verscheidene keren uitgebreid. Gewelven met Gotische kruisbogen steunen op consoles waarop engelen, dieren of zonderlinge maskers zijn afgebeeld. Achterin de kerk, naast het klokkenmechanisme , bevindt zich het deksel van de sarcofaag van Jean de Roqua, die in de vijftiende eeuw aan het hoofd stond van het cisterciënzer klooster Les Chambons in de Ardèche. Hij is daarop afgebeeld met zijn abtsstaf.
In 1670 was het dorp Ailhon betrokken bij de Roure-opstand . Toen nieuwe belastingen dreigden te worden opgelegd, kwam de hele streek in verzet onder leiding van Anthoine du Roure. De rebellen hielden het maanden lang vol, totdat de musketiers van de koning uiteindelijk de orde herstelden. Anthoine du Roure werd veroordeeld tot de doodstraf door vierendeling. Verscheidene steden, waaronder Ailhon, kregen niet alleen geldboetes, maar als
bijkomende straf moest hun klokkentoren een niveau worden verlaagd. Of deze laatste maatregel overal ook daadwerkelijk is uitgevoerd vertelt de geschiedenis niet. Opmerkelijk is dat de kerktoren van Ailhon weliswaar vier openingen heeft, maar dat er slechts twee klokken zijn te zien. De oorzaak daarvan is dat de dorpen Lentillères en Fons, die oorspronkelijk tot de parochie van Ailhon behoorden, zich in het midden van de negentiende eeuw hebben afscheidden en zelfstandig verder gingen. De twee groepen gelovigen van deze stadjes hebben toen ieder een van de klokken van Ailhon meegenomen ten behoeve van hun eigen kerk.

Praktische informatie:
De kerk is geopend van ca 08.00 uur tot ca 19.00 uur. Als deze is gesloten kan men zich wenden tot Madame Micheline Falcon, tweede deur links in het straatje dat (met de kerk aan uw rechterhand) naar het gemeentehuis leidt. Men kan ook terecht bij het gemeentehuis.


Vertaald door Martha Kaastra en Ruud Meijer

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Croisées d'ogives
 
Pilier des voûtes
 
Intérieur
 
Vitrail
 
couvercler du sarcophage
 
culot d'ogive
Clocher face Est
culot d'ogive

 

Crédit photos : Michel GILBERT

 

::  PLAN DU SITE  ::  CONTACT  ::