route des églises romanes de la vallée de l'Ardèche
accueil  églises  carte  sentiers  manifestations  liens

  NOTRE-DAME DE L'ANNONCIATION  

 
 
 

Vue d'ensemble
Le choeur vu depuis la chapelle Sud
Notre-Dame de l’Annonciation in Vinezac

De Romaanse kerk Notre-Dame de l’Annonciation staat op de Monumentenlijst en wordt vanaf de VIIIe eeuw in de ‘Charta vetus’ vermeld. Vervolgens wordt de kerk in de XIIIe eeuw, in 1255, genoemd tijden de uitruil van de kerk tussen de bisschop van Viviers en het kapittel van de kathedraal.
De Romaanse kerk die slecht te dateren valt, bevatte een eenvoudig schip, eindigend in een halfronde apsis, die tamelijk laat versterkt werd tijdens de Honderdjarige oorlog.
Hoewel de kerk in de loop der eeuwen verscheidene keren wijzigingen onderging, met name door de toevoeging van twee zijschepen in de negentiende eeuw, heeft hij niettemin het authentieke Romaanse karakter behouden.
Het interieur bevat een interessante iconografische voorstelling: vijf kapitelen in het schip vertonen een typisch Romaanse weergave van de antieke Korinthische stijl; op een ander kapiteel is een curieuze afbeelding van dieren te zien waar leeuwen, een wolf en een geit tegenover elkaar staan. Er resten weinig overblijfselen van het oorspronkelijke Romaanse voorportaal dat door het bouwen van het zuidelijke zijschip ingrijpend van karakter veranderde, maar twee kapitelen, gebeeldhouwd op slanke zuiltjes laten zien hoeveel zorg vroeger aan het gebouw besteed is: de Engel van de Blijde Boodschap lijkt op één van de twee zuilen te staan.
Tenslotte, er is een bas-reliëf in de kerk dat veel inkt heeft doen vloeien. Het gaat om de voorstelling van Daniël in de leeuwenkuil. De stijl is archaïsch en aangrijpend maar het beeld is zeker niet ouder dan het eind van de XIe eeuw.

Praktische informatie:
De kerk is iedere dag open van 10.00-19.00 uur

Vertaald door Martha Kaastra en Ruud Meijer

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Les fonts baptismaux
 
Chapiteau du choeur
 
Chapiteau du fond de la nef
 
Le porche et le clocher
 
Chapiteau
 
Pierre exposée dans une chapelle
La coupole
La nef et le choeur

 

Crédit photos : Marc et Romain Reynier

 

::  PLAN DU SITE  ::  CONTACT  ::